تاریخچه

اداره انتشارات و مرکز کتاب دانشگاه علوم پزشکی بم (Bam University of Medical Sciences Publications)  درسال1391 تأسیس گردید. این اداره تاکنون تعداد 8 عنوان کتاب از اعضای هیأت علمی و کارکنان، چاپ و منتشر کرده و همچنین اقدام به تدوین آیین نامه انتشارات و فرم داوری کتاب نموده است.


 هدف

اداره کتب و انتشارات مصمم است ارتقا و رونق چاپ و نشر کتاب و حمایت ویژه از مؤلفان کتاب را بیش از پیش در دستور کار خود قرار داد دهد تا اسباب رشد علمی و کسب جایگاه شایسته دانشگاه علوم پزشکی بم را در سطح کلان منطقه و کشور فراهم آورد.

 

 چشم انداز

 

وظایف

1- بررسی آثاری که به شورا ارجاع داده می شود و تصمیم گیری درباره چاپ آنها .

2- تعیین امتیاز پژوهشی آثار چاپی اعضای هیات علمی در داخل یا خارج از دانشگاه.

3- اتخاذ تمهیدات لازم جهت ارتقاء سطح علمی انتشارات دانشگاه .

4- تدوین آیین نامه و دستورالعملهای لازم که برای پیشبرد اهداف شورا ضروری تشخیص داده شود و پیشنهاد آن به معاونت پژوهشی دانشگاه .

5- تعیین میزان حق الزحمه های موضوع مواد بیست وسه و بیست و چهار این آیین نامه در چارچوب مقررات .

 

 

معرفی و اطلاعات تماس ریاست و کارکنان اداره کتب و انتشارات

  • رئیس اداره کتب و انتشارات: الهه امیرماهانی، کارشناس ارشد کتابداری و دانش اطلاع رسانی 03444220911 و 09132413904

  • کارشناس اداره کتب و انشارات: لعیا شریفی، کارشناس ارشد حقوق، 03444220911

  • کارشناس اداره کتب و انتشارات: یاسر حسنی، کارشناس ارشد عمران- سازه، 03444220911