تاریخچه
اداره انتشارات و مرکز کتاب دانشگاه علوم پزشکی بم (Bam University of Medical Sciences Publications)  درسال1391 تأسیس گردید. این اداره تاکنون تعداد 7 عنوان کتاب از اعضای هیأت علمی و کارکنان، چاپ و منتشر کرده و همچنین اقدام به تدوین آیین نامه انتشارات و فرم داوری کتاب نموده است.

 هدف
اداره کتب و انتشارات مصمم است ارتقا و رونق چاپ و نشر کتاب و حمایت ویژه از مؤلفان کتاب را بیش از پیش در دستور کار خود قرار داد دهد تا اسباب رشد علمی و کسب جایگاه شایسته دانشگاه علوم پزشکی بم را در سطح کلان منطقه و کشور فراهم آورد.
 
 چشم انداز

 

وظایف
 
معرفی و اطلاعات تماس ریاست و کارکنان اداره کتب و انتشارات
  • رئیس اداره کتب و انتشارات: الهه امیرماهانی، کارشناس ارشد کتابداری و دانش اطلاع رسانی 03444220911 و 09132413904
  • کارشناس اداره کتب و انشارات: لعیا شریفی، کارشناس ارشد حقوق، 03444220911
  • کارشناس اداره کتب و انتشارات: یاسر حسنی، کارشناس ارشد عمران- سازه، 03444220911